0-2563-5252Admissions department

payin(ค่าจัดส่งชุดครุย ปกปริญญา)

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม นี้

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ภาคปกติ แล้ววันนี้ โทรศัพท์ 085-802-8833,085-820-8833,088-585-2070 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ภาคปกติ แล้ววันนี้ โทรศัพท์ 085-802-8833,085-820-8833,088-585-2070 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม


Back to Top